Σάββατο, 7 Ιουλίου 2007

Επιτέλους, τέλος !!!Επιτέλους, την Παρασκευή 6 Ιουλίου του σωτηρίου έτους 2007, υποστήριξα το διδακτορικό μου στο Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής.

Ήταν μια πραγματικά φοβερή εμπειρία... Μην τη δοκιμάσετε σπίτι, χωρίς την επίβλεψη των μεγαλυτέρων.

Τώρα μπορώ να πως ότι ανακουφίστηκα.